Metallide käsitsitöötlemine (KUT6206.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6206.LT
vana ainekood
KUT6206
Õppeaine nimetus eesti k
Metallide käsitsitöötlemine
Õppeaine nimetus inglise k
Manual Metalwork
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Loengute ja praktilise töö käigus metallide omaduste ja töötlemisviisidega tutvumine. Metallide käsitsitöötlemise tehnoloogiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine selle aine õpetamiseks põhikooli tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevate metallide füüsikaliste omadustega tutvumine käsitsitöötlemise eesmärgil. Traadi ja pleki tootmisprotsessi lühiülevaade. Traadi ja pleki peamised käsitsitöötlemise tehnoloogiad. Lukksepatööde peamised võtted. Metallide käsitsitöötlemise õpetamise metoodika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab valida tööeseme valmistamiseks sobivat materjali;
- tunneb metallide käsitsitöötlemise tehnoloogiaid;
- oskab kasutada metallitöötlemise töövahendeid ja –riistu;
- oskab tunnetada eseme proportsioone ja hinnata eseme esteetilisust;
- teab ohutu töötegemise tingimusi ja nõuded.
Õppejõud
Aron Lips, MA
Lisainfo
Üliõpilane teeb praktilist iseseisvat tööd praktikumi tundides ja iseseisva töö aegadel. Töö teoreetilise materjaliga käib veebipõhiselt peale loengutundi.
Praktiliste tööde hindamine ja testid.
space