Elektroonika (KUT6204.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6204.LT
vana ainekood
KUT6204
Õppeaine nimetus eesti k
Elektroonika
Õppeaine nimetus inglise k
Electronics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Elektriliste tunnussuuruste, elektroonikas kasutatavate materjalide omaduste ja elektroonikakomponentidega tutvumine loengute ja praktilise töö käigus. Elektroonikatööde tehnoloogiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine, selle aine õpetamiseks põhikooli tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elektrotehnika ja elektroonika põhimõistete ja arvutusvalemite õppimine: vooluring elektrivoolu parameetrid, elektroonikas kasutatavad komponendid ja nende tingmärgid, jada- ja rööpühendus, vooluallikad, elektrivoolu magnetväli, elektromagnetiline induktsioon, elektrimahtuvus, vahelduv- ja alalisvool, kolmefaasiline vool, elektrimasinad, elektriohutus. Elektroonikatööde õpetamise metoodika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab valida tööeseme valmistamiseks sobivat materjali;
- tunneb põhilisi elektroonikas kasutatavaid materjale ning elektroonikakomponentide ehitust ja tööpõhimõtet;
- oskab kasutada elektroonikatöödes kasutatavaid töövahendeid ja –riistu;
- oskab opereerida elektriliste tunnussuurustega, neid mõõta ning kasutada lihtsate elektriskeemide koostamisel;
- teab ohutu töötegemise tingimusi ja nõuded.
Õppejõud
Tiit Kobrusepp
space