Etnograafilised esemed (KUT6210.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6210.LT
vana ainekood
KUT6210
Õppeaine nimetus eesti k
Etnograafilised esemed
Õppeaine nimetus inglise k
Ethnographic Items
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada talurahva majanduseluga seonduvaid traditsioonilisi töid.
Läbi proovida ja katsetada vanu töökirjeldusi, töökäike ja materjale.
Kujundada austavat suhtumist esivanemate poolt kasutusele võetud tarbeesemete suhtes.
Tekitada huvi vana ja väärikat ning rohelist mõtteviisi järgiva elulaadi vastu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursus koosneb loengutest ja praktikumidest ning muuseumide külastamisest. Iseseisev praktiline töö hõlmab üle poole kursusest.
Üliõpilane:
Oskab teostada usutlust käsitöömeistriga.
Suudab hankida praktiliseks tööks vajalikku tooret ja materjale
Oskab taastada algallikatele toetudes etnograafilise eseme valmistamise töökäiku.
Omab ettekujutust kuidas läbi töötada muuseumi arhivaale ja katalooge.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab teostada usutlust käsitöömeistriga;
- suudab hankida praktiliseks tööks vajalikku tooret ja materjale;
- oskab taastada algallikatele toetudes etnograafilise eseme valmistamise töökäiku;
- omab ettekujutust kuidas läbi töötada muuseumi arhivaale ja katalooge.
Õppejõud
Tiit Kobrusepp
space