Tehnika looming ja konstrueerimine (KUT6214.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6214.LT
vana ainekood
KUT6214
Õppeaine nimetus eesti k
Tehnika looming ja konstrueerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Technical Creation and Construction
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada teadmisi ja praktilisi oskusi loovülesannete koostamiseks töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides põhikooli II ja III astmes. Anda võimalus ise proovida tehniliste loovülesannete lahendamist.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tehnilise loomingu ja konstrueerimise tähendus meie igapäevases elus, seosed teiste õppeainetega ja seosed analoogsed distsipliinidega teistes riikides. Tehnilise loomingu ja konstrueerimise seos tehnilise kirjaoskusega. Materjali, töötlemisviisi ja tööriistade valiku põhimõtted loominguliste ülesannete lahendamisel. Tööohutus ja eakohasus. Uudsete materjalide kasutamine tehnilises loomingus. Keskkonnasäästlik suhtumine konstrueerimise ja loomingulise tegevuse kaudu. Tehnilise loovülesande lahenduse funktsionaalsus, esteetilisus, viimistletuse tase. Loominguliste lahenduste hindamine. Praktiliste ülesannete lahendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab iseseisvalt koostada lihtsamaid tehnilist taipu arendavaid ülesandeid;
- oskab kavandada ja valmistada uudseid õpilastele sobivaid tööesemeid ja töövahendeid.
Õppejõud
Aron Lips, MA
Lisainfo
Üliõpilane teeb praktilist iseseisvat tööd praktikumitundides ja iseseisva töö aegadel. Töö teoreetilise materjaliga käib veebipõhiselt peale loengutundi.
Eksam koosneb praktiliste tööde esitamisest ja iseseisva tööna lahendatud ülesannete arvestamisest. Eksami suulises osas antakse tagasisidet loengu materjali ja praktiliste ülesannete lahendamist puudutavates küsimustes.
space