Tehniline graafika (KUT6203.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6203.LT
vana ainekood
KUT6203
Õppeaine nimetus eesti k
Tehniline graafika
Õppeaine nimetus inglise k
Technical Graphics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada teadmised tehnilise graafika alalt ja õppida kujutama kolmemõõtmelisi esemeid joonistena.Aine omandamine on eelduseks järgneva arvutigraafika kursuse läbivõtmisel ja teiste tehnika ja tehnoloogia valdkonda kuuluvate ainete õppimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projekteerimine ja projekteerimise liigid. Punkti, sirge ja tasapinna käsitlus Monge´i meetodil. Tasapindade ja hulktahukate, pöördpindade lõikumine. Pinnalaotuse konstrueerimine. Joonestusvahendid. Geomeetrilised konstruktsioonid. Tasapinnaliste detailide joonised. Kolmemõõtmeliste detailide kujundusvõtted. Aksonomeetriline ja projektsioonjoonestamine. Kolmvaated. Lõiked. Detailide mõõtmestamine. Eskiisid ja tööjoonised. Koostejoonised.Tükitabelid. Skeemid. Didaktika eripära tehnilise graafika õpetamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi tehnilise graafika ainest;
- oskab kujutada esemeid ja objekte kolmemõõtmelisena.
Õppejõud
lektor Andry Kikkull
space