Käsitöö ja kodundus
space
Õppekava kood
KUKKB.LT
Õppekava kuraator
Ene Lind
HTMi õppekava kood
1606
versiooni kood
KUKKB/14.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Käsitöö ja kodundus
Õppekava nimetus i.k.
Handicraft and Home Economics
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Käsitöö
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused käsitöö ja kodundusalase multi-distsiplinaarse baashariduse omandamiseks, mis võimaldab alustada ametialast tegevust või jätkata õpinguid magistriõppetasemel; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- leiab ja lahendab (teoreetiliselt ja praktiliselt) käsitöö ja kodundusega seotud probleeme ja loomingulisi ülesandeid, seostab teooriat ja praktikat Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
86.0
Vabaained
72.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space