Erialane joonistamine ja maalimine (KUT6025.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6025.LT
vana ainekood
KUT6025
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane joonistamine ja maalimine
Õppeaine nimetus inglise k
Drawing and Painting
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on vaba loomingulise ja tehnilise väljendusoskuse kujunemine, suutlikkus seda erialaliselt kasutada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kujutamistehnika põhialused. Punkt, joon, pind, rütm. Vorm ja ruumilise kujutamise põhialused. Valguse - varju modelleeriv toime.. Erinevate joonistamisvahendite ja -tehnikate kasutamine. Erinevate materjalide, tekstuuride ja struktuuride kujutamine.
Erialaga seotud objektide joonistamine natuurist. Proportsioonide analüüs joonistuse kompositsioonis. Figuurivisandid. Stilisatsioon natuurist joonistamisel. Maalimisvahendid ja materjalid. Maalitehnikad: kattevärvid ja akvarellmaalitehnikad.
Erialaga seotud objektide maalimine natuurist. Dekoratiivne ja naturalistlik lähenemisviis natuurist maalimisel. Maali kompositsioon.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on saavutanud tunnetuse käe vabadusest ja liikumisvõimalustest kujutavas tegevuses;
- tunneb ja oskab kasutada joonistustehnikaid, maalitehnikaid vesipõhiste kattevärvide ja akvarellidega ning vastavaid vahendeid;
- oskab segada värve ja tunneb värvuste vastastikust mõju;
- oskab kasutada segatehnikaid, edasi anda erinevate tekstiilide ja käsitöömaterjalide faktuure ning struktuure;
- tunneb perspektiivireegleid ja oskab vorme ruumiliselt kujutada;
- tunneb inimkeha proportsioone ja vorme;
- oskab kujutada inimest tema õigetes proportsioonides, analüüsides figuuri mõõte, telgi, toetuspunkte, tasakaalu;
- oskab kujutada tekstiile seoses figuuriga ja erinevaid rõivastuselemente ning tekstiilitehnikaid figuurikompositsioonis;
- omab teadmisi inimkeha proportsioonidest ja vormidest, oskab kujutada inimest tema õigetes proportsioonides.
Õppejõud
lektor Tiia Artla
space