Pereökonoomika alused ja tarbijakasvatus (KUT6101.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6101.LT
vana ainekood
KUT6101
Õppeaine nimetus eesti k
Pereökonoomika alused ja tarbijakasvatus
Õppeaine nimetus inglise k
Family Economics and Consumer Education
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskused perekonna majandamisest, perekonna eelarve komponentidest ja selle koostamisest. Kujundada pädevused toimimiseks ratsionaalse tarbijana, tarbija õiguste ja kohustuste omandamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade perekondade struktuurist Eestisis, leibkondade tuludest ja kuludest. Käsitletakse statistilisi mõisteid: ostukorv, toidukorv ja nende maksumus. Vaadeldakse perekondade igakuised kulud: elekter, vesi, telefon, jäätmemajandus jm. Tutvutakse erinevate pangateenustega: laenud, liisingud, järelmaksud ja krediitkaardid.
Kaitstud, teadlikud, terved ja vastutustundlikud tarbijad. Tarbija väärtushinnagud, hoiakud ja vajadused. Antakse ülevaade ratsionaalsest tarbimisest ning tarbija õigustest ja kohustustest Eestis. Reklaam ja mõjutamine. Tarbimine ja keskkond. Toodete ja toidu turvalisus. Tarbijainfo.
Iseseisva tööna koostatakse perekonna majanduslik raport (ülevaade perekonna majanduslikust seisust), töö ainealase kirjandusega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb tänapäevased peremajandamise aluseid;
- oskab analüüsida perekonna sissetulekuid- väljaminekuid;
- oskab määratleda tarbimise erinevaid aspekte;
- oskab hinnata tarbimise mõju ümbritsevale keskkonnale.
Õppejõud
lektor MA, Kristi Koppel
space