Tarbijakasvatus (KUT6125.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6125.LT
vana ainekood
KUT6125
Õppeaine nimetus eesti k
Tarbijakasvatus
Õppeaine nimetus inglise k
Consumer Education
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi tarbimistemaatikast, anda teada tarbimise seostest ühiskonna, majanduse ja keskkonnaga. Suunata üliõpilasi mõtlema igapäevaste tarbimisotsuste jätkusuutlikkuse ja tarbimise vastuolulisuse üle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kaitstud, teadlikud, terved ja vastutustundlikud tarbijad. Tarbija väärtushinnagud, hoiakud ja vajadused. Antakse ülevaade ratsionaalsest tarbimisest ning tarbija õigustest ja kohustustest Eestis. Reklaam ja mõjutamine. Tarbimine ja keskkond. Toodete ja toidu turvalisus. Tarbijainfo.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus kriitiliselt hinnata ja analüüsida kaasaegset tarbimiskeskkonda; oskab määratleda tarbimise erinevaid aspekte; oskab hinnata tarbimise mõju ümbritsevale keskkonnale.
Õppejõud
lektor MA, Kristi Paas
space