Etikett (KUT6120.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6120.LT
vana ainekood
KUT6120
Õppeaine nimetus eesti k
Etikett
Õppeaine nimetus inglise k
Etiquette
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Etiketi põhinõuete teadvustamine. Tööks ja igapäevaeluks vajalike suhtlus- ja käitumisnormide omandamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Etiketi mõiste. Tervitamine ja visiitkaart. Telefoni kasutamine. Netikett. Eesti lipu kasutamise kord. TLÜ akadeemilised tavad, sümbolid. Käitumine erinevates olukordades ja ametialane esinemine. Rõivaste valiku põhimõtted. Ametlik rõivas. Pedagoogile sobilik rõivas, koolivorm tänapäeva koolis. Käitumine ja tavad erinevatel üritustel, kombetalitustel, rõivaste valik. Pidulikud vastuvõtud, käitumine ja rõivaste valik (tume ülikond, smoking, frakk, rahvariided). Kutsete vormistamine. Toitumistavad erinevates usundites. Lauanõud ja - pesu. Täieliku teenindusega laud ja iseteenindusega lauad. Käitumine erineva teenindusega laudades. Lauakatmise põhireeglid. Joogietikett; alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid. Alkohoolsete jookide klassifikatsioon ja serveerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb viisaka käitumise ja rõivastuse reegleid;
- oskab käituda erinevatel perekondlikel sündmustel ja oskab valida sobivat rõivastust;
- tunneb TLÜ akadeemilisi kombeid, sümboleid;
- oskab valida sobilikke rõivaid pidulikele vastuvõttudele;
- teab põhiusundite toitumistavade peamisi reegleid;
- teab söögi- ja joogi etiketti ning oskab vastavalt neile erinevates situatsioonides käituda;
- oskab koostada erinevaid lauakatteid, tunneb söögiriistu, lauanõusid ja joogiklaase.
Õppejõud
õpetaja Tiina Vänt, MA
space