Tekstiilide modelleerimine III (KUT6045.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6045.LT
vana ainekood
KUT6045
Õppeaine nimetus eesti k
Tekstiilide modelleerimine III
Õppeaine nimetus inglise k
Textile Modellering III
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada tikkimistemaatikast ülevaate kujunemist ja luua eeldused kaunistuspistete terminoloogiliste teadmiste ning ideede kogumise ja esitamise oskuse arenemiseks läbi projekttöö.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse tikkimistemaatika eesmärkide ja ülesannetega; kaunistuspistetega Eesti ning teiste maade paikkondade traditsioonilistel tikanditel. Tekstiilide taas- ja säästlik kasutamine uute tekstiilmaterjalide loomisel. Vaba looming ja kavandamisprotsess. Õmblustehnoloogia ja käsitöö eritehnikate lõimimine kodutekstiilide kujundamisel. Ruumiliste ja tasapinnaliste tekstiilpindade valmistamine - rõhk on väljendusrikka tekstiilipinna loomisel. Kavandatakse ning teostatakse harjutustöid - lahendatakse erialast loomingulisust arendavaid ülesandeid: praktiline käsitöö- või rõivaese; presenteeritakse praktilist loomingulist lõpptulemust.
Loengutes ja praktikumides käsitletakse:
tikkimisalane teave; tarbetekstiilide kaunistamise viisid läbi ajaloo; tikkimistööde vormistamise/esitamise võimalused; materjalid ja töövahendid; kaasaegne tikand; tekstiilide taas- ja säästlik kasutamine; tikkimispistete ja tikandite klassifikatsioon, tikandite kvaliteedinõuded, eeltööd, tehnoloogiad ja terminoloogia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemset ülevaadet tikkimise temaatikast;
- teab ja tunneb tikkimispistete liigitust ja kasutamisvõimalusi, kaunistuspistete tehnoloogiat ja terminoloogiat jms algmaterjali kogumise allikaid;
- oskab rakendada tikkimisalaseid teadmisi ja tehnoloogilisi oskusi praktilise väljundi valmistamisel;
- oskab tööd planeerida ideest teostuseni, omandatule kaasaegset kreatiivset väljundit anda, presenteerida ja analüüsida praktiliste loovtööde väljundit.
Õppejõud
lektor Tiia Artla
space