Toiduohutus (KUT6103.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6103.LT
vana ainekood
KUT6103
Õppeaine nimetus eesti k
Toiduohutus
Õppeaine nimetus inglise k
Food Safety
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Baasteadmiste omandamine toiduohutust puudutavates küsimustes, oskuste kujundamine kvaliteetseks toidu käitlemiseks, süsteemse mõtlemisvõime arendamine. Õppeaine täiendab toitumise aluste ja toiduvalmistamise tehnoloogia kursusi toidu ohutuse aspektist lähtuvalt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toiduohutust määravad tegurid. Saaste- ja reostusained toiduainetes. Toidu lisaained: üldiseloomustus, ohutust määravad tegurid. Toiduvärvid, säilitusained, antioksüdandid, struktuuri andvad ained, tehismagusained, maitsetugevdajad. Mikroorganismide üldiseloomustus, nende arengut soodustavad tegurid. Hügieeninõuded toidu valmistamisel, toiduainete ja valmistoidu säilitamisel ning nõudepesul. Ruumide hügieeninõuded. Põhilised desinfitseerimis-vahendid ja viisid. Toidu kaudu levivad haigused. Toidumürgistused ja infektsiooonid. Meetmed nende vältimiseks. Helmintoosid. Kõrge riskiteguriga toiduained. Meetmed toidu kaudu levivate haiguste vältimiseks.
Iseseisev töö: töö ainealase kirjandusega, ettekande koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab toiduohutust mõjutavaid tegureid toidu ja toiduainete käitlemisel;
- oskab hinnata toiduohutust toidu ja toiduainete käsitlemisel ning analüüsida toiduohutust käsitlevaid probleeme
Õppejõud
õpetaja Tiina Vänt, MA
space