Toitumise alused (KUT6102.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6102.LT
vana ainekood
KUT6102
Õppeaine nimetus eesti k
Toitumise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Fundamentals of Nutrition
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kristi Paas (õpetamise keel: eesti keel, inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on teadmiste ja oskuste kujundamine teadlikuks toiduvalikuks. Baasteadmiste andmine toidu toiteväärtuse hindamiseks ja toitumissoovitusi jälgiva menüü koostamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toitumine tänapäeval ja kaasaegsed toitumissoovitused. Toitumiskäitumist mõjutavad tegurid. Toidu toiteväärtus ja energeetiline väärtus, neid määravad tegurid. Toitainete mõju organismile. Toitainete allikad toidus, toiduainete valiku kriteeriumid. Toidukaupade üldiseloomustus. Toiduainete kvaliteet ja seda määravad tegurid. Põhiliste toiduainete saamine, omadused ja kasutamine. Toiduainete toitainelise koostise võrdlus.Toidusoovitused. Menüü koostamine ja analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb toitumise põhireegleid;
- oskab hinnata toidu toiteväärtust ja seda määravaid tegureid;
- tunneb põhiliste toiduainete saamisviise ning omadusi.
Õppejõud
Saima Kuu, PhD; Kristi Koppel, MA
Lisainfo
Iseseisev töö: Menüü analüüsi ülesande tegemine ja selle kaitsmine seminaril.
Kirjalik eksam
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Koreograafia (KUKRB/24.FK)
Kehakultuur (TSKB/24-o.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/24.LT)
Psühholoogia (PSPSB/24.LT)
Loodusteadused (MLL2B/24.LT)
Kehakultuur (TSKB/24-t.LT)
Koreograafia (KUKRB/22.FK)
Loodusteadused (MLL2B/23)
Kehakultuur (TSKB/23.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/23.LT)
Psühholoogia (PSPSB/23.LT)
Rootsi filoloogia (GRR3B/23.HT)
Psühholoogia (PSPSB/22.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/00.LT)
Kehakultuur (TSKB/22.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/22.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/21.LT)
Kehakultuur (TSKB/21.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/21.LT)
Koreograafia (KUKRB/20.FK)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Psühholoogia (PSPSB/21.LT)
Psühholoogia (PSPSB/20.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/20.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Kehakultuur (TSKB/20.LT)
Psühholoogia (PSPSB/19.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/19.LT)
Kehakultuur (TSKB/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/19.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/18.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/18.LT)
Kehakultuur (TSKB/18.LT)
Kehakultuur (TSKB/17.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/17.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/17.LT)
Tervisejuht (HKTJR/17.HK)
Tervisejuht (HKTJR/16.HK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/16.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/16.LT)
Kehakultuur (TSKB/16.LT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/15.LT)
Tervisejuht (HKTJR/15.HK)
Tervisejuht (HKTJR/14.HK)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/14.LT)
Tervisejuht (HKTJR/13.HK)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/13.LT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/12.LT)
Tervisejuht (HKTJR/12.HK)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/11.LT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/10.LT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/09.LT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/08.LT)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/00.LT)
Kehakultuur (TSKB/00.LT)
space