Rekreatsioonikorraldus
space
Õppekava kood
TSRKB.LT
Õppekava kuraator
Reeda Tuula-Fjodorov
HTMi õppekava kood
1620
versiooni kood
TSRKB/24.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Rekreatsioonikorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Recreation Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Teenindus
Õppekavagrupp
isikuteenindus
Õppekavarühm
Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused laiapõhjaliste teoreetiliste teadmiste omandamiseks rekreatsioonikorralduse alal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teoreetilisi teadmisi vaba aja ja puhketegevuse olulisematest teoreetilistest käsitlustest ja metoodilistest printsiipidest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
134.0
Praktika
6.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space