Õmblemise tehnoloogia I (KUT6051.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6051.LT
vana ainekood
KUT6051
Õppeaine nimetus eesti k
Õmblemise tehnoloogia I
Õppeaine nimetus inglise k
Sewing Technology I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1. Luua eeldused õmblemise tehnoloogiliste võtete ning teoreetiliste teadmiste omandamiseks;
2. Toetada omandatud teadmiste ja oskuste kujunemist praktiliste tööde valmistamise abil.
3. Luua võimalused õmblustehnoloogiliste oskuste ja teadmiste kinnistumiseks ja arendamiseks iseseisvate ülesannete täitmise abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õmblemise tehnoloogia I kontakttundide käigus käsitletavad teemad:
Töövahendid ja materjalid. Õmblusmasinad.
Lihtsamate praktiliste tööde teostamiseks vajalikud töövõtted.
Pluusi õmblemise tehnoloogilised töövõtted.
Teoreetiliste teadmiste omandamiseks ja õmblustehnoloogiliste oskuste kujunemiseks teostavad üliõpilased praktilisi ülesandeid. Teadmiste ja oskuste kinnistamist ja arenemist toetavad Moodle-keskkonnas e-kursuse õppematerjalid ja iseseisvad ülesanded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab otstarbekalt kasutada töövahendeid ning materjale, käsitseda erinevaid õmblusmasinaid;
- omab õmblustehnoloogilisi alusteadmisi ning oskusi ning tunneb terminoloogiat;
- oskab analüüsida, üldistada ning rakendada praktikas omandatud teadmisi ja oskusi.
Õppejõud
lektor Ann Ojaste
space