Õmblemise tehnoloogia II (KUT6005.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6005.LT
vana ainekood
KUT6005
Õppeaine nimetus eesti k
Õmblemise tehnoloogia II
Õppeaine nimetus inglise k
Sewing Technology II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1.luua võimalused õmblemise tehnoloogiliste võtete ning teoreetiliste teadmiste omandamiseks;
2.toetada eelneval kursusel omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamist praktiliste tööde valmistamise käigus.
3. võimaldada õmblustehnoloogiliste oskuste ja teadmiste arenemist iseseisvate ülesannete täitmise abil.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eeldusaine raames omandatud õmblustehnoloogiliste töövõtete rakendamine pluusi õmblemise käigus.
Seeliku ja pükste õmblemise tehnoloogilise töövõtted ja tööde teostamine.
Teoreetiliste teadmiste omandamiseks ja õmblus-tehnoloogiliste oskuste kujunemiseks teostavad üliõpilased praktilisi ülesandeid ning esitab need õppejõule kontrollimiseks; tutvub Moodle- keskkonnas e-kursusel esitatud erialaste õppematerjalidega;
täidab eelneva põhjal teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks iseseisvaid ülesandeid ja esitab need õppejõule kontrollimiseks; valmistub õppematerjalide põhjal põhiteadmiste testiks.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada otstarbekalt vajalikke töövahendeid ning materjale, käsitseda erinevaid õmblusmasinaid;
- oskab kasutada õigeid õmblustehnoloogilisi võtteid ja termineid õmblemise temaatikast;
- rakendab omandatud õmblustehnoloogilisi töövõtteid õigesti ja loovalt rõivaesemete praktilise õmblemise juures;
- teab proovi tegemise põhimõtteid ja oskab proovi teha.
- suudab analüüsida ja üldistada teoreetilisi teadmisi õmblustehnoloogiast ja praktiliste oskuste rakendamise võimalusi.
Õppejõud
lekt A.Hein
space