Tekstiilide modelleerimine II (KUT6008.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6008.LT
vana ainekood
KUT6008
Õppeaine nimetus eesti k
Tekstiilide modelleerimine II
Õppeaine nimetus inglise k
Textile Modellering II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua eeldused silmkoetehnikas käsitööesemete kujundamiseks ning toetada selleks vajalike teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse silmuskudumise traditsioonide ja trendidega, põhiteadmiste, terminoloogia, töö planeerimise, pinnakujundamise tehnikate ja töövõtetega, kudumite tehnoloogiliste lahendusvõimaluste ja eritehnoloogiatega. Analüüsitakse ja lahendatakse temaatilisi ülesandeid, teostatakse ja valmistatakse praktilisi harjutus ja loovtöid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ainealaseid põhiteadmisi ja oskusi;
- omab tehnoloogilisi oskusi erinevate koepindade ja kudumite loomisel ja kujundamisel;
- suudab integreerida omandatud teadmisi ja tehnoloogilisi oskusi tootearendusprotsessis ning analüüsida materjalide, töövahendite ja tehnoloogia sobivust.
Õppejõud
Ann Ojaste, lektor
space