3D mudelid ja CAM (IFI6053.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6053.DT
vana ainekood
IFI6053
Õppeaine nimetus eesti k
3D mudelid ja CAM
Õppeaine nimetus inglise k
3D Models and CAM
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3d mudelite olemust ja nende seost CAM vahenditega. Ülevaade CAD/CAM programmide kasutamisest ja eesmärkidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
NC CAD ja 2d geomeetria. CAM tööriistad. SolidEdge mudelite kasutamine NX-is. Kuidas valmistada ette geomeetria CNC pingi jaoks. Must töötlus. Puhas töötlus. Simulatsiooni loomine. Simulatsiooni loomine, kui detaili on vaja töödelda mitmelt poolt. NC kood. Kasutatakse loengute ja praktikumide kombineeritud vormi. Ka suur osa loengutest on praktilise suunitlusega. Kursus on tehnilise suunitlusega. Eesmärgiks on saada ettekujutus CNC pinkidest, ning CAM vahenditest. Hindeline arvestuse sooritamiseks tehakse arvestustöö, mis sisaldab kogu semestri jooksul õpitut. Arvestustöö seisneb konkreetse detaili loomises CNC pingil. Kui vastav võimalus puudub, siis valmistatakse piirdutakse simulatsiooni loomisega arvutis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud ettekujutuse CNC pinkidest ning kogemuse Kosy_A4 pingi kasutamisel;
- oskab NC CAD-i abil juhtida CNC pinki;
- oskab kasutada NX võimalusi;
- oskab valmistada ette geomeetria detaili loomiseks, töödelda ja luua ka vastav simulatsioon.
Õppejõud
õp Kalle Kivi
space