3D mudelid ja CAM (IFI6053.DT)
Õppeaine kood
IFI6053.DT
vana ainekood
IFI6053
Õppeaine nimetus eesti k
3D mudelid ja CAM
Õppeaine nimetus inglise k
3D Models and CAM
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
30
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3d mudelite olemust ja nende seost CAM vahenditega. Ülevaade CAD/CAM programmide kasutamisest ja eesmärkidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
NC CAD ja 2d geomeetria. CAM tööriistad. SolidEdge mudelite kasutamine NX-is. Kuidas valmistada ette geomeetria CNC pingi jaoks. Must töötlus. Puhas töötlus. Simulatsiooni loomine. Simulatsiooni loomine, kui detaili on vaja töödelda mitmelt poolt. NC kood. Kasutatakse loengute ja praktikumide kombineeritud vormi. Ka suur osa loengutest on praktilise suunitlusega. Kursus on tehnilise suunitlusega. Eesmärgiks on saada ettekujutus CNC pinkidest, ning CAM vahenditest. Hindeline arvestuse sooritamiseks tehakse arvestustöö, mis sisaldab kogu semestri jooksul õpitut. Arvestustöö seisneb konkreetse detaili loomises CNC pingil. Kui vastav võimalus puudub, siis valmistatakse piirdutakse simulatsiooni loomisega arvutis.
Iseseisev töö
Iseseisva töö nõuded leiate kursuseprogrammist.
Õppeaine õpiväljundid
Omatakse ettekujutust CNC pinkidest ning omatakse kogemust Kosy_A4 pingi kasutamisel;
Osatakse NC CAD-i abil juhtida CNC pinki;
Osatakse kasutada NX võimalusi;
Osatakse valmistada ette geomeetria detaili loomiseks, töödelda ja luua ka vastav simulatsioon.
Hindamismeetodid
Eksam.
Õppejõud
õp Kalle Kivi
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu poolt jagatavad materjalid.
Asenduskirjandus
http://www.plm.automation.siemens.com/legacy/multimedia_cd/NX5_whats_new.html.