Õppevahendite koostamine arvutil (IFI6036.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6036.DT
vana ainekood
IFI6036
Õppeaine nimetus eesti k
Õppevahendite koostamine arvutil
Õppeaine nimetus inglise k
Designing Teaching Materials on the Computer
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused õppevahendite koostamise teadmiste omandamiseks arvuti abil. Teha ülevaade õppevahendite tehnilisest poolest. Aine läbinu saab oskused õppevahendite koostamisest nii personaalselt kui ka suuremate materjalide loomisest grupitööna. Samas saab aine läbinu ülevaate esitlusvahendite tehnilisest poolest ja oskused neid ka käsitseda.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vaatluse alla kuuluvad grafoprojektori lüümikud, nende koostamine, erinevad esitlusprogrammid, kontrolltööde koostamine kontoritarkvara programmide abil, graafika kasutamine erinevates töödes ning töö lõppviimistlus. Eraldi teemana vaatleme grupitööd, sellega seotud ülesannete koostamist ja nende lahendamist. Kõikide tööde puhul on rõhk pööratud õppevahendi kujundusele, stiili valikule, olulise osa rõhutamisele ja auditooriumi määratlusele.
Kursuse põhiosa koosneb seminari tüüpi praktikumidest, kus üliõpilastelt eeldatakse aktiivset kaasatöötamist. Lisaks tuleb igal üliõpilasel teha praktikumides iseseisvalt või grupiviisiliselt töid, mis semestri lõpus moodustavad aine koondhinde.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Oskab koostada korrektse ülesehitusega ja õppuri eale vastavaid õppematerjale
- Oskab õppematerjalidele lisada graafilisi elemente (pildid, graafikud diagrammid, animatsioonid, videod)
- Oskab kontoritarkvaraga pakette kasutades koostada reaalainete kontrolltöid, kus igal õpilasel on ainulaadne ülesanneteleht
- Omab ülevaadet õppevahendite tehnilisest poolest ning oskab neid kasutadaÕppejõud
õp Taivo Tuuling
space