Multimeedium (IFI6010.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6010.DT
vana ainekood
IFI6010
Õppeaine nimetus eesti k
Multimeedium
Õppeaine nimetus inglise k
Multimedia
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada multimeediumipõhise tarkvara loomise põhimõtteid, tutvustada disaini põhialuseid. Tutvustada multimeediumipõhise tarkvara loomise tehnoloogiaid ja autorsüsteeme, arendada praktilisi oskuseid erinevat tüüpi rakenduste loomiseks.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Multimeediumi olemus, meedia. Autorsüsteemid ja nende liigitus. Tekstimaterjali kasutamine, kirjatüübid, kujundamine. Värvid, värviruum, värvimudelid, värvide kasutamine. Disainiprintsiibid ja tarkvara kasutajaliidese elemendid. Erinevate meedialiikide kasutamine. Multimeediumipõhise tarkvara loomine mõnda autorsüsteemi kasutades (näiteks Flash, Silverlight). Kursuse põhiosa koosneb loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt oodatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinu teab ja tunneb multimeediumi mõistet; olulisemaid disainipõhimõtteid; erinevate multimeediumielementide (tekst, värvid, graafika, heli, video, animatsioon) olemust ja kasutamispõhimõtteid. Oskab: valida oma eesmärgile sobivaid multimeediumielemente; arvestada olulisemate tarkvara kujundamise põhimõtetega; kasutada vähemalt ühte autorsüsteemi ning selle abil multimeediumipõhist tarkvara luua.
Õppejõud
lekt Andrus Rinde
space