Digitaalse helitöötluse alused I (KUM6045.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6045.FK
vana ainekood
KUM6045
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalse helitöötluse alused I
Õppeaine nimetus inglise k
Fundamentals of Digital Sound Editing I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada üliõpilasele heli olemust, helisalvestuse põhimõtted ja helisalvestuse editeerimise vahendeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalheli olemus.Operatsioonisüsteemide optimeerimine helitöötluseks. Digitaalse helitöötluse põhimõisted ja põhimõtted. Ülevaade enamkasutatavatest failiformaatidest. Ülevaade digitaalseks helitöötluseks kasutatavast tarkvarast ja riistvarast. MIDI . Digitaalse helisalvestuse alused. Mittelineaarne montaaž. Iseseisev töö muusika salvestamise ja taustahelide sisestamisega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
1.Üliõpilane teab ja tunneb digitaalheli olemust;
2. Üliõpilane teab ja tunneb helitöötluse põhimõtteid;
3. Üliõpilane teab ja tunneb digitaalse helisalvestuse aluseid;
4. Üliõpilane teab ja tunneb muusika kokkumängu põhimõtteid;
5.Üliõpilane oskab kasutada riist ja tarkvara.
Õppejõud
õp Avo Ulvik
Lisainfo
Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisvate ülesannete esitamine õppetöö käigus vastavalt etteantud graafikule.
space