Muusika
space
Õppekava kood
KUMUB.FK
Õppekava juht
Vaike Kiik-Salupere
HTMi õppekava kood
1550
versiooni kood
KUMUB/09_T.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Muusika
Õppekava nimetus i.k.
Music
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
muusika ja teatrikunst
Õppekavarühm
Muusika ja esituskunstid
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Toetada esmaste pädevuste kujunemist tööks taidluskooride, vokaal instrumentaalansamblite ja solistide juhendajana või noorte ja täiskasvanute taidlusorkestrite juhina; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab integreeritud teadmisi muusika praktilistest ja teoreetilistest võimalustest ning süvendatud teadmisi valitud spetsialiseerumissuunal Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
39.0
Erialaained
90.0
Vabaained
45.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space