Digitaalse helitöötluse alused II (KUM6046.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6046.FK
vana ainekood
KUM6046
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalse helitöötluse alused II
Õppeaine nimetus inglise k
Fundamentals of Digital Sound Editing II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada üliõpilasele audio digitaalse helitöötluse praktilisi abivahendeid, CD valmistamise tehnoloogiat ja filmihelindamise põhimõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Efektiprotsessorid (reverb, delay, chorus, phaser,distortion). Dünaamikaprotsessorid (compressor, gate, limitter). Tämbri kujundamine (ekvalaiserid, harmoonilised generaatorid). Protsessorid helikõrguse ja helikestvuse muutmiseks (pitchshift, timestretch). Helide positsioneering ruumis (stereo, DOLBY Surround). Video ja audio sünkroniseerimine. Kokkumäng ehk mixing. Spektraalanalüüs. Iseseisev töö: lõpptulemuse vormindamine (mastering). Helikandjad. Audio CD valmistamise tehnoloogia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
1.Üliõpilane teab ja tunneb efekti ja dünaamikaprotsessorite olemust, 2.Üliõpilane teab ja tunneb tämbrite tähtsust muusika ja filmiheli miksimisel, 3.Üliõpilane teab ja tunneb heli ja pildi sünkroniseerimise põhimõtteid, 4.Üliõpilane teab ja tunneb helide positsioneerimise põhimõtteid, 5.Üliõpilane teab ja tunneb filmiheli miksimise põhimõtteid
Õppejõud
õp Avo Ulvik
Lisainfo
Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisvate ülesannete esitamine õppetöö käigus vastavalt etteantud graafikule
space