Seminaritöö (KUM6051.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6051.FK
vana ainekood
KUM6051
Õppeaine nimetus eesti k
Seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar Paper
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Helidisaini lisaeriala lõputöö ettevalmistamis käigus omandatakse praktilised vilumused digitaalses helisalvestuses, rakendatakse heliesteetika ja stiilielemendid muusika mõtestajana õppeainetes õpetatud teadmisi helipildi kujundamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalne helisalvestus ja -töötlus vastava tarkvara abil. Materjali kokkumäng ja vormindamine. Valmisprodukti loomine (Audio CD).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus valmistada CD-ROM-il nii helis, pildis kui sõnas salvestus, mille kasutusotstarve lähtuks mistahes eriala tudengi tulevastest professionaalsetest vajadustest (õppematerjali, presentatsioonide, mistahes digitaalse multimeedia loomine oma eriala populariseerimiseks ja ilmestamiseks).
Õppejõud
õp Avo Ulvik
space