Helidisaini seminaritöö (KUM6179.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6179.FK
vana ainekood
KUM6179
Õppeaine nimetus eesti k
Helidisaini seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar Paper in Sound Design
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Helidisaini lisaeriala lõputöö ettevalmistamis käigus omandatakse praktilised vilumused digitaalses helisalvestuses, rakendatakse heliesteetika ja stiilielemendid muusika mõtestajana õppeainetes õpetatud teadmisi helipildi kujundamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Helidisaini lisaerialal omandatud teadmiste ja töövõtete praktiline kasutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
1.Üliõpilane teab ja tunneb CD ja DVD ROM’i valmistamise põhimõtteid, mille kasutusotstarve lähtuks mistahes eriala tudengi tulevastest professionaalsetest vajadustest (õppematerjali, presentatsioonide, mistahes digitaalse multimeedia loomine oma eriala populariseerimiseks ja ilmestamiseks).
2.Üliõpilane teab ja oskab miksida muusikalist materjali
3.Üliõpilane teab ja oskab kujundada filmiheli
4.Üliõpilane teab ja tunneb heli ja pildi sünkroniseerimis võtteid
Õppejõud
Avo Ulvik
Lisainfo
Läbitud on helidisaini moodul
space