Kvalitatiivne digihumanitaaria (IFI6222.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6222.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kvalitatiivne digihumanitaaria
Õppeaine nimetus inglise k
Qualitative Digital Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks digihumanitaaria kvalitatiivseid analüüsimeetodide valdkonnas, õppida tundma nende eeliseid ja võimalusi.
Luua võimalused praktiliste oskuste kujunemiseks digitaalse uurimistöö tehnikatest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Uurimistulemuste visualiseerimine, kahemõõtmeliste levinumate jooniste esitamine. Andmete võrdlemine tabelite ja jooniste abil. Ohukohad võrdlustel. Näiteid olukordadest, kus samade võrreldavate algandmete puhul on eri meetodite abil võimalik jõuda märgatavalt erinevate ning mõnikord pealtnäha vastakate erinevusteni. Tulemuste võrdlemine triangulatsiooni abil.
Joonisetüüpide ühendamine, jooniste, skeemide ja juurdekuuluvate kommentaaride abil loo jutustamine. Joonisteseeria või animatsiooni koostamine näitamaks vahekordade teisenemist aja või mõne muu parameetri muutumisel.
Geograafiliste andmete kasutamine. Digitaalsete kontuurkaartide täitmine asukohapõhiste andmetega. Kaartide muutmine ülevaatlikuks erisuguste suurendusastmete puhul.
Kaardirakenduste tehnilised võimalused. Olemasolevate lahenduste installeerimine, konfigureerimine, liigse müra eemaldamine, lihtsate täienduste lisamine.
Info esitamine ruumiliselt jooniste, videode ja juhitavate animatsioonidena. Kolmemõõtmelistest süsteemidest kahemõõtmeliste väljavõtete tegemine. Andmete sisestamine olemasolevatesse lahendustesse. Valmissüsteemide installeerimine, seadistamine, täiendamine. Andmete visualiseerimise keskkonnad.
Andmete põhjal mudelite koostamine. Lihtsustuste teadlik tegemine ning nende arvestamine tulemuste tõlgendamisel. Mudelite loomine ja kontrollimine etappide kaupa keerukust ja detailsust suurendades
Kvalitatiivse käsitluse näited ajaloos - samade sündmuste puhul märgatavalt erinevad seisukohad ja nende põhjendused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab digihumanitaaria valdkonnas kasutatavaid levinumaid kvalitatiivseid uurimismeetodeid;
- oskab nende abil uuritavat nähtust mitmekülgselt kirjeldada ja analüüsida;
- oskab kvalitatiivsete meetodite abil tuua välja varjatud seoseid ning kontrollida nende olemasolu ja tugevust triangulatsiooni abil.
Õppejõud
Jaagup Kippar
space