Veebilehtede koostamine (MII6035.DT)
space
Õppeaine kood
MII6035.DT
vana ainekood
MII6035
Õppeaine nimetus eesti k
Veebilehtede koostamine
Õppeaine nimetus inglise k
Creating Web Pages
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab laiapõhjalise üldülevaate veebilehtede koostamise põhimõtetest, vahenditest ja tehnikatest, pakkudes teadmisi nii ise lahenduste loomiseks kui aruka tellijana tegutsemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebisaidi struktuur. Kujundusvõimalused. Veebiredaktorid. HTML.
Astmelised laadilehed, ühtse kujunduse loomine. W3C standardid. Javaskript. Vorm, aknad, otsing. Piltidega kujundamine. VBA veebilehtede koostamisel. Skriptide kogud, veebikoostamisõpetused. PHP.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kuna eeldatavalt on tegemist tuntavalt erineva ettevalmistuse ning jõudlusega õppijatega, siis püütakse rakendada liitklassides end õigustanud meetodeid, et igaühel oleks võimalik liikuda enese jaoks piisavalt kiire, kuid siiski jõukohase tempoga. Tunnis võetakse ette küll kõigile sama teema, kuid ülesandeid valmistatakse ette nii tehnilisema kui humanitaarsema mõttelaadiga inimestele. Kõigile püütakse edasi anda Javaskriptis programmeerimise oskus, muude vahendite osas piirdutakse lihtsamate näidetega ning üldpõhimõtetega, kuid tugevamaid juhendatakse ka teistest keeltest programmeerijana üle olema.
Probleemülesannete lahendamine praktikumis nii üksikult kui paarikaupa
Valminud näidete ühine analüüs ning viimistlemine nii tehnilise kui kujundusliku poole pealt.

Õppejõud
lekt. Jaagup Kippar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space