Multimeedium (IFI6075.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6075.DT
vana ainekood
IFI6075
Õppeaine nimetus eesti k
Multimeedium
Õppeaine nimetus inglise k
Multimedia
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilastel teadmisi, arusaamu ja oskuseid multimeediumipõhise tarkvara kujundamiseks ja loomiseks. Arendada praktilisi oskuseid erinevat tüüpi rakenduste loomiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Multimeediumi olemus, meedia. Autorsüsteemid ja nende liigitus. Tekstimaterjali kasutamine, kirjatüübid, kujundamine. Värvid, värviruum, värvimudelid, värvide kasutamine. Disainiprintsiibid ja tarkvara kasutajaliidese elemendid. Erinevate meedialiikide kasutamine. Multimeediumipõhise tarkvara loomine mõnda autorsüsteemi kasutades (näiteks Adobe Flash, MS Silverlight). Kursuse põhiosa koosneb loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt oodatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb multimeediumi mõistet, olulisemaid disainipõhimõtteid, erinevate multimeediumielementide (tekst, värvid, graafika, heli, video, animatsioon) olemust ja kasutamispõhimõtteid;
- oskab valida oma eesmärgile sobivaid multimeediumielemente;
- oskab arvestada olulisemate tarkvara kujundamise põhimõtetega;
- oskab kasutada vähemalt ühte autorsüsteemi ning selle abil multimeediumipõhist tarkvara luua.
Õppejõud
Andrus Rinde
Lisainfo
Baasteadmised IKTs
space