Ristmeedia
space
Õppekava kood
BFRB.FK
Õppekava kuraator
Alessandro Nanì
HTMi õppekava kood
112758
versiooni kood
BFRB/15.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ristmeedia
Õppekava nimetus i.k.
Crossmedia
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada meediaspetsialiste, kes tunnevad: Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb peamisi ristmeedia sisuesituse tehnikaid ja võtteid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma bakalaureusetöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
104.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space