Ristmeedia filmis ja televisioonis
Õppekava kood
BFRB.FK
Õppekava kuraator
Alessandro Nanì
HTMi õppekava kood
112758
Õppekavaversiooni kood
BFRB/19.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ristmeedia filmis ja televisioonis
Õppekava nimetus i.k.
Crossmedia in Film and Television
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada meediaspetsialiste, kes tunnevad: Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb peamisi ristmeedia sisuesituse tehnikaid ja võtteid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
131.0
Vabaained
19.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0