Arvutivõrgud ja andmeside (IFI6018.DT)
Õppeaine kood
IFI6018.DT
vana ainekood
IFI6018
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutivõrgud ja andmeside
Õppeaine nimetus inglise k
Networks and Data Communications
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
44
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Meelis Karp (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine loob eelduse põhjalike teadmiste omandamiseks andmesidevõrkude arengust, ehitusest, tööpõhimõtetest, kasutusaladest ning tehnilisest situatsioonist Eestis. Samuti loob eeldused andmesidevõrgu dokumentatsiooniga töötamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus. Andmeside põhimõisted. Interneti rakendusprotokollid. OSI mudel, kapseldamine. Põhjalikumalt käsitletakse Ethernet võrguseadmete ja meediumite tööd ning TCP/IP protokollistiku ehitust ja tööpõhimõtteid. TCP ja UDP protokollid. IP protokoll, IP aadressid. Marsruuter. Avalik Internet, ISP, lõppkasutaja Internetiga ühendamine. Virtuaalsed teenused TCP/IP võrkudes. TCP/IP diagnostika. Laivõrgutehnoloogiad. Kohtvõrgutehnoloogiad, Ethernet. CSMA/CD, Etherneti meediumid. Etherneti keskseadmed. Etherneti diagnostika, SNMP.
Iseseisev töö
Iseseisev töö loenguteks ettevalmistamisel: iseseisvalt töötada läbi viimase loengu materjalid.
Iseseisev referatiivse töö koostamine õppejõu poolt antud või õppejõuga kokkulepitud teemal.
Iseseisev labortööde teostamine vastavalt labortöö juhendile ning selle kohta kirjaliku protokolli esitamine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
Omab teadmisi andmesidest, võrkudest, Interneti toimimisest;
Oskab orienteeruda andmesidevõrkude ja erinevate tehnoloogiate töös;
On võimeline töötama andmesidevõrgu dokumentatsiooniga;
Oskab kasutada turul pakutavaid juurdepääsuvõrgu ja muid teenuseid;
On võimeline analüüsima ja lahendama TCP/IP ja Etherneti võrkude probleeme.
Hindamismeetodid
Eksam. Hinne kujuneb kirjaliku testi ja iseseisva töö koondtulemusena. Esitatud heatasemeline referaat võib kirjaliku testi tulemust kuni 10 protsendipunkti võrra tõsta. Samuti võib hinnet kuni 10 protsendipunkti võrra tõsta korrektselt tehtud labortööd.
Õppejõud
Meelis Karp
Asenduskirjandus
Sissejuhatus võrgutehnoloogiasse. Laaneoks, Erkki. Tartu Ülikool (2010)
Ethernet Networks: Design, Implementation, Operation. Held, Gilbert. WileyBlackwell (2002)
Data and Computer Communications. Stallings, William. Prentice Hall (2006)
Computer Networks. Tanenbaum, Andrew S. Prentice Hall (2002)
Internetworking with TCP/IP: V.1. Comer, Douglas E. Prentice Hall (2005)
Computer Networks and Internets. Comer, Douglas E. Pearson Education/Prentice Hall (2008)