Arvutivõrgud ja andmeside (IFI6018.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6018.DT
vana ainekood
IFI6018
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutivõrgud ja andmeside
Õppeaine nimetus inglise k
Networks and Data Communications
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine loob eelduse põhjalike teadmiste omandamiseks andmesidevõrkude arengust, ehitusest, tööpõhimõtetest, kasutusaladest ning tehnilisest situatsioonist Eestis. Samuti loob eeldused andmesidevõrgu dokumentatsiooniga töötamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus. Andmeside põhimõisted. Interneti rakendusprotokollid. OSI mudel, kapseldamine. Põhjalikumalt käsitletakse Ethernet võrguseadmete ja meediumite tööd ning TCP/IP protokollistiku ehitust ja tööpõhimõtteid. TCP ja UDP protokollid. IP protokoll, IP aadressid. Marsruuter. Avalik Internet, ISP, lõppkasutaja Internetiga ühendamine. Virtuaalsed teenused TCP/IP võrkudes. TCP/IP diagnostika. Laivõrgutehnoloogiad. Kohtvõrgutehnoloogiad, Ethernet. CSMA/CD, Etherneti meediumid. Etherneti keskseadmed. Etherneti diagnostika, SNMP.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi andmesidest, võrkudest, Interneti toimimisest;
- oskab orienteeruda andmesidevõrkude ja erinevate tehnoloogiate töös;
- on võimeline töötama andmesidevõrgu dokumentatsiooniga;
- oskab kasutada turul pakutavaid juurdepääsuvõrgu ja muid teenuseid;
- on võimeline analüüsima ja lahendama TCP/IP ja Etherneti võrkude probleeme.
Õppejõud
Meelis Karp
space