Arvutite ja võrkude haldamine (IFI6087.DT)
Õppeaine kood
IFI6087.DT
vana ainekood
IFI6087
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutite ja võrkude haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Maintenance of Computers and Networks
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine loob eelduse põhjalike teadmiste omandamiseks
enamkasutatavamatest serverarvutitel kasutatavatest
operatsioonisüsteemidest ja võrguteenustest ning nende haldamise
põhimõtetest haldamaks väikesi ja keskmise suurusega arvutivõrke.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Riist- ja tarkvara dokumenteerimine. Arvutivõrgu kaardistamine ja dokumenteerimine.Arvutisüsteemi haldamise alused. HelpDesk. UNIX-laadsete arvutisüsteemide haldamine (Linux näitel): paigaldamine, kontohaldus, failisüsteemid, kettaseadmed, muud seadmed. Ketaste haldus. Süsteemi käivitamine ja seiskamine. Võrguteenused ja nende planeerimine: e-mail, DNS, ftp, ntp, ssh, www (Apache server, PHP), Samba server jm. Konfiguratsioonifailid. Konfigureerimisvahendid. Kasutajad ja grupid. Veakindlussüsteemid: RAID. Varundamine ja taastamine, arhiveerimine. Süsteemi jälgimine. Tulemüürid, privaatvõrgud. Võrguhaldusprotokoll SNMP. Logifailid, roteerimine, logide analüüs.
Iseseisev töö
Igal üliõpilasel tuleb teha iseseisev töö, mis koosneb õppejõu poolt ette antud praktilisest ülesandest (teatud võrguteenuse seadistamine etteantud viisil)
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
omab teadmisi andmesidest, Interneti toimimisest;
omab teadmisi UNIX-laadsete (Linux)
operatsioonisüsteemide ja võrguteenuste töö- ja haldamise
põhimõtetest;
oskab orienteeruda serverites ja andmesidevõrkudes
kasutatavates erinevate tehnoloogiate töös;
on võimeline installeerima ja seadistama võrguteenuseid
UNIX-tüüpi (Linux) operatsioonisüsteemidel;
on võimeline analüüsima ja lahendama TCP/IP ja Etherneti
võrkude probleeme.
Hindamismeetodid
Eksam
Õppejõud
Meelis Karp
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu materjalid.
Asenduskirjandus
RedHat Linux Manuals. http://docs.redhat.com/docs/en-
US/Red_Hat_Enterprise_Linux/index.html
Linux in a Nutshell: 2nd edition. Siever, E. (1999). O’Relly.
Sistemnoje administrirovanie Linux: Per.s angl. Karling, M, Degler,
S, Dennis, J. (2000). Izdatelskii dom “Viljams”.
Principles of Network and System Administration. Burgess,M.
(2000). England: John Wiley & Sons, Ltd.
Sissejuhatus võrgutehnoloogiasse. Laaneoks, E (2010).