Veebisaidi arendus ja haldus (IFI6104.DT)
Õppeaine kood
IFI6104.DT
vana ainekood
IFI6104
Õppeaine nimetus eesti k
Veebisaidi arendus ja haldus
Õppeaine nimetus inglise k
Website Development and Management
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Vanessa Vorteil (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Domeeninime valik ja registreerimine.
Veebimajutusteenused.
Veebisaidi nõuete väljaselgitamine ja protsessi dokumenteerimine.
Turvalisus veebisaidi loomisel.
Erinevate aspektide (nt mitmekeelsus, teegid, tugi, responsive ehk dünaamiline veebidisain jt) võrdlus Eestis veebisaitidel kasutusel olevate sisuhaldussüsteemides (nt Joomla, Wordpress, Drupal, Saurus jt).
Sisuhaldussüsteemi paigaldamine ja konfiguratsioon.
Valmiskujunduste paigaldamine ja muutmine.
Kujunduste kasutuslitsentsid ja võimalused.
Sisu loomise kavandamine, konkurentide analüüs ja otsingumootoritele optimeerimine (SEO).
Otsingumootorite võrdlus. Analüütika.
Veebilehekülje avalikustamine, õiguslikud aspektid ja haldamine.
Kasutusjuhendite loomine.
Iseseisev töö
Kursuse raames tuleb üliõpilastel teha individuaalset ja rühmatööd, mille käigus nad rakendavad omandatud teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskuseid veebisaidi kavandamisel, loomisel, avalikustamisel ja haldamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
Oskab valida sobivat domeeninime, veebimajutusteenuse pakkujat.
Oskab välja selgitada veebisaidi nõudeid.
Oskab kavandada veebisaiti, analüüsides olemasolevaid veebisaite.
Oskab valida veebisaidi loomiseks sobivaimat sisuhaldussüsteemi.
Oskab sisuhaldussüsteemi paigaldada ja valida sobivat valmiskujundust, mida oskab vajadusel muuta.
Oskab luua veebisaidi sisu, lähtudes otsingumootoritele optimeerimisest.
Oskab dokumenteerida veebisaidi loomise protsessi, arvestada õiguslike ja turvalisuse aspektidega.
Oskab koostada kasutusjuhendit veebisaidi haldamiseks.
Hindamismeetodid
Eksami hinne kujuneb tunnitööna ja iseseisvalt tehtud praktiliste ning kirjalike tööde koondtulemusena. Esitatavate tööde teemad [maksimumpunktid] on järgmised:
Domeen ja veebimajutus [10pt]
Veebisaidi nõuded [10pt]
Sisuhaldussüsteem [10pt]
Sisuhaldussüsteemi turvalisus ja paigaldus [10pt]
Kujunduse mallid [10pt]
Otsingumootorid ja SEO [10pt]
AB testimine, analüütika [10pt]
Edasiarenduste tegemine [10pt]
Veebisait (väikerühmas) [20pt]
Õppejõud
Vanessa Vorteil
Kohustuslik kirjandus
Loengumaterjalid kursuse blogis.
.ee domeenireeglid - Eesti Interneti SA http://www.internet.ee/et/domeenid/
Wordpress dokumentatsioon - http://codex.wordpress.org/
Joomla dokumentatsioon - https://docs.joomla.org/
Drupal dokumentatsioon - https://www.drupal.org/documentation
Google Analytics dokumentatsioon - https://developers.google.com/analytics/devguides/
Asenduskirjandus
Ei saa läbida vaid asenduskirjanduse alusel