Veebilehtede loomine (IFI6056.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6056.DT
vana ainekood
IFI6056
Õppeaine nimetus eesti k
Veebilehtede loomine
Õppeaine nimetus inglise k
Creating Web Pages
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste, oskuste ja praktilise kogemuse kujunemisele, mis võimaldavad mõista veebilehtede ülesehitust ning neid ise luua ja muuta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebi ajalugu ja tööpõhimõte. Veebilehtede loomise vahendid (redaktorid, online vahendid jms). HTML keel. Graafika ettevalmistamine veebi paigutamiseks. Veebi kujundamise üldised põhimõtted. Veebilehestiku kujundamine CSS stiililehtede abil. Lihtsam interaktiivsus, skriptide kasutamine (Javascript). RSS. Lihtsamad sisuhaldussüsteemid. Meediaklippide integreerimine veebilehele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb veebi ajalugu ning toimimispõhimõtteid;
- koostab lihtsaid veebilehti online vahendeid kasutades, veebitoimetajaid kasutades ning ise HTML koodi kirjutades;
- kujundab veebilehte CSS stiililehtede abil;
- valmistab ette graafikafaile veebilehel kasutamiseks;
- lisab veebilehele RSS uudisvoo, täiendab veebilehti lihtsate Javascript lisadega.
Õppejõud
Andrus Rinde
space