Veebirakenduste kasutajaliidesed (IFI6093.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6093.DT
vana ainekood
IFI6093
Õppeaine nimetus eesti k
Veebirakenduste kasutajaliidesed
Õppeaine nimetus inglise k
User Interfaces of Web Applications
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused veebirakenduste kaasaegsete kasutajaliideste koostamise oskuse saavutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Javaskripti võimalused ja piirangud veebilehtede kasutajaliideste loomisel. W3C soovitused ja ECMAScript. Kasutaja tegevusele reageerimine Javaskripti abil. Andmete sisestus ja väljund. Kalkulaatorite loomine veebilehel. Javaskripti süntaksi põhielemendid: muutujad, funktsioonid, tingimus- ja korduslaused. Massiivid, kirjed, andmete sortimine. Lehe sisu muutmine reaalajas. Juhuarvude kasutamine. Otsingu koostamine. Kasutajale sobivate valikute pakkumine tema sisestuse või tegevuse alusel. Veebilehe kujundamine veebirakenduseks. JQuery täiendused Javaskriptile. Animatsioonid ja pildigalerii loomine. Lohistamise kasutamine andmete süstematiseerimise juures. Serverist asünkroonselt andmete küsimine. Menüüde täitmine vastavalt eelnevatele valikutele. Lehe sisu automaatne salvestamine. Andmete hoidmine kliendi arvutis. Mobiilsete seadmete ning ekraanisuuruse arvestamine veebikujunduse ning rakenduste loomise juures. Mobiilirakenduste kujundamine ja töölepanek JQuery Mobile abil
Õppetööst suure osa moodustavad praktilised harjutused ühise mõttetööna tahvlil, rühmatööd ning individuaalülesanded. Enamikel läbi võetud teemadel tuleb esitada kodutöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb kliendipoolsete rakenduste võimalusi ja piiranguid;
- tunneb W3C soovitusi veebirakenduste loomise juures;
- suudab koostada veebilehel töötavaid mitmesuguseid kalkulaatoreid;
- suudab oma andmeid hoida Javaskripti andmestruktuurides ning nende abil reaalajas koostada rakenduse kasutajaliideseM
- tunneb JQuery võimalusi veebilehtede interaktiivsemaks muutmisel, oskab neist põhilisi kasutada ning dokumentatsioonist vajalikke juurde lugeda;
- tunneb mobiilidele mõeldud veebirakenduste eripärasid ning oskab neid lahenduste koostamisel arvestada.

Õppejõud
Jaagup Kippar
space