Veebiprogrammeerimine (IFI6076.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6076.DT
vana ainekood
IFI6076
Õppeaine nimetus eesti k
Veebiprogrammeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Web Programming
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused veebiprogrammeerimise võimaluste ja ohtude tundmaõppimiseks ning oskuste saavutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebi koostamise põhimõtted ja vahendid. Veebiserveri programmeerimine. Tehnilised võimalused, kasutatavad tehnoloogiad. PHP. Andmete liikumine kasutaja ja serveri vahel. Andmetabelite kavandamine, tabelite sidumine. SQL-käsklused. Sisendandmete kontroll. Autentimine ja autoriseerimine. Javaskripti vahendid ja võimalused. Programmiloogika struktueerimine.
Programmiloogika struktureerimine. Veebilehestiku prototüüpide joonistamised. Kasutuslugude kirjutamine. Prototüüpidega veebilehestiku seoste kontrollimine. Veebilehestikule kujunduse loomine.
Õppetööst suure osa moodustavad praktilised harjutused ühise mõttetööna tahvlil, rühmatööd ning individuaalülesanded. Enamikel läbi võetud tuleb esitada kodutöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kavandada veebilehestiku ning teha selle juures ka vajalikud lihtsamad ja keskmise keerukusega programmeerimistööd;
- oskab hinnata kavandatava veebiprojekti teostatavust, vajalikke vahendeid ning ligikaudset töömahtu tundides;
- tunneb veebiprogrammeerimise võimalusi;
- tunneb veebiprogrammeerimise ohte;
- suudab koostada staatilisi veebilehti;
- suudab ehitada veebilehtedele kalkulaatoreid;
- suudab loodud veebilehestiku siduda ühe andmetabeliga;
- tunneb üks-mitmele ning mitu-mitmele andmebaasiseoste rakenduskohti ning suudab neid seoseid kasutada oma veebirakenduste loomisel;
- oskab kasutajaid autentida ja neile õigusi jagada.
Õppejõud
Andrus Rinde
space