Veebiprogrammeerimine (IFI6076.DT)
Õppeaine kood
IFI6076.DT
vana ainekood
IFI6076
Õppeaine nimetus eesti k
Veebiprogrammeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Web Programming
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Andrus Rinde (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused veebiprogrammeerimise võimaluste ja ohtude tundmaõppimiseks ning oskuste saavutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebi koostamise põhimõtted ja vahendid. Veebiserveri programmeerimine. Tehnilised võimalused, kasutatavad tehnoloogiad. PHP. Andmete liikumine kasutaja ja serveri vahel. Andmetabelite kavandamine, tabelite sidumine. SQL-käsklused. Sisendandmete kontroll. Autentimine ja autoriseerimine. Javaskripti vahendid ja võimalused. Programmiloogika struktueerimine.
Programmiloogika struktureerimine. Veebilehestiku prototüüpide joonistamised. Kasutuslugude kirjutamine. Prototüüpidega veebilehestiku seoste kontrollimine. Veebilehestikule kujunduse loomine.
Õppetööst suure osa moodustavad praktilised harjutused ühise mõttetööna tahvlil, rühmatööd ning individuaalülesanded. Enamikel läbi võetud tuleb esitada kodutöö.
Iseseisev töö
Tunnis läbi võetud teemadel veebirakenduste loomine kuue kodutöö ning
ühe grupitöö tarbeks. Tunnis alustatud näidete kodus lõpetamine.
Rohkrm infot kursuseprogrammis
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu suudab kavandada veebilehestiku ning teha selle juures
ka vajalikud lihtsamad ja keskmise keerukusega programmeerimistööd.
Oskab hinnata kavandatava veebiprojekti teostatavust, vajalikke
vahendeid ning ligikaudset töömahtu tundides.

Sealhulgas

- Tunneb veebiprogrammeerimise võimalusi
- Tunneb veebiprogrammeerimise ohte
- Suudab koostada staatilisi veebilehti
- Suudab ehitada veebilehtedele kalkulaatoreid
- Suudab loodud veebilehestiku siduda ühe andmetabeliga.
- Tunneb üks-mitmele ning mitu-mitmele andmebaasiseoste rakenduskohti
ning suudab neid seoseid kasutada oma veebirakenduste loomisel.
- Oskab kasutajaid autentida ja neile õigusi jagada.
Hindamismeetodid
Eksam. 2/3 tulemusest moodustavad kodu- ja grupitööd, kolmandiku eksamitöö. Aine läbimiseks tuleb aktiivselt osaleda ka teooriaseminaril.
Õppejõud
Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Veebiprogrammeerimise konspekt.
Asenduskirjandus
Veebiprogrammeerimise e-kursus.