Operatsioonisüsteemid (IFI6014.DT)
Õppeaine kood
IFI6014.DT
vana ainekood
IFI6014
Õppeaine nimetus eesti k
Operatsioonisüsteemid
Õppeaine nimetus inglise k
Operating Systems
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada püsivad teadmised opsüsteemide printsiipidest ning konkreetsed teadmised-oskused lahendada opsüsteemi funktsioneerimise sisemiste protsessidega seotud ülesandeid. Nende hulka kuuluvad mälu haldus (põhimälu, virtuaalmälu, fragmenteerumine), protsessori haldus, andmetüübid ning adresseerimine (hashing), ummikud jm
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade operatsioonisüsteemide ajaloolisest kujunemisest;
Operatsiooni-süsteemi olemus ja toimimise eesmärgid;
Operatsioonisüsteemide jagunemine, single-tasking vs multitasking;
Operatsioonisüsteemide alamsüsteemid: Memory Manager, Processor Manager, Device Manager, File Manager, Network Manager;
Mäluhalduse, protsesside halduse ja salvestusseadmete kasutamise planeerimise algoritmid;
Multiprotsessorsüsteemid;
Virtuaalmälu ja peitmälu;
Failisüsteemid;

Iseseisev töö
Materjalide läbitöötamine, erinevate OS-de algoritmide katsetamine ja teiste ülesannete lahendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Ainekursuse läbinu:
Tunneb operatsioonisüsteemide eesmärke ja liike;
Tunneb operatsioonisüsteemide alamsüsteeme ning nende tööpõhimõtteid koos lihtsamate algoritmidega.
Hindamismeetodid
Formeerub õppetöö tulemusena, milles õppuri saavutatud tasemed 80% kompetentsides määravad keskmise taseme alusel hinde. Hinne esitletakse õppurile, kui ta on kogunud ning kontrolltööga kinnitanud 3 EAP; tudengil on võimalus nõustuda hindega või jätkata kõrgema hinde taotlemist.
Õppejõud
prof Vello Kukk
Kohustuslik kirjandus
http://iscx.dcc.ttu.ee, õppematerjalides toodu; seal ka viited nii õpikutele, kui

internetiallikatele ning mitmesugused slaidide komplektid, animatsioonid jmt.