Veebiraamistikud (IFI6095.DT)
Õppeaine kood
IFI6095.DT
vana ainekood
IFI6095
Õppeaine nimetus eesti k
Veebiraamistikud
Õppeaine nimetus inglise k
Web Frameworks
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Tauri Kirsipuu (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada mitmesuguste veebiraamistike kasutusvaldkondi ja tööpõhimõtteid. Anda üliõpilastele oskus olemasolevate raamistike valimiseks ja kasutamiseks ning enese loodud vahendite süstematiseerimiseks. Saavutada kogemus mõne levinuma raamistiku kasutamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebiraamistike võimalused ja näited. Kujundust, sisuhaldust ja andmete talletamist hõlmava lahenduse loomine kooskõlas Infosüsteemide õppeaines analüüsitavate moodustega. Paljude raamistike tutvustus ning lihtsate lahenduste töölepanek ja täiendamine üliõpilaste veetud seminaritundide raames.
Iseseisev töö
Kursuse käigus tuleb igal osalejal tutvustada teistele mõnd raamistikku või selle eriomadust. Täpsem informatsioon kursuse kodulehel.
Õppeaine õpiväljundid
Kursusel osalenu:
Mõistab kasutada levinumate veebiraamistike võimalusi oma veebirakenduste koostamisel;
Tunneb raamistike võimalusi ja piiranguid;
Suudab otsustada, milliseid komponente on mõistlik ise programmeerida, millistel juhtudel on kergemini lootust kasutada varemvalminud lõike.
Hindamismeetodid
Arvestus. Igal õppuril tuleb koostada üht raamistikku või selle võimalust tutvustav materjal/näidete kogu ning selle abil kaaslastele läbi viia õppetund. Tööle tuleb saada ja vajadusel õppejõule seletada teiste õppurite seminarides tutvustatud raamistiku põhjal loodud lahendused. Eraldi tuleb lahendus raamistike abil andmeid analüüsiva esitluse kohta, serveripõhise raamistiku peale ehitatud kaardirakenduse kohta. Lisaks sooritada kontrolltöö ja teooriaseminar. Kontrolltöö keerukaima punkti lahendamine vabastab ühe kursusekaaslase seminaris tutvustatud raamistikulahenduse esitamisest. Täpsem kirjeldus kursuse lehel
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Õpitavate raamistike värsketele materjalidele viitab õppejõud kursuse käigus
Asenduskirjandus
Kiiresti arenevate uute raamistike tõttu on vaid asenduskirjanduse alusel kursuse läbimine raskendatud.