Veebiraamistikud (IFI6066.DT)
Õppeaine kood
IFI6066.DT
vana ainekood
IFI6066
Õppeaine nimetus eesti k
Veebiraamistikud
Õppeaine nimetus inglise k
Web Frameworks
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada mitmesuguste veebiraamistike kasutusvaldkondi ja tööpõhimõtteid. Anda üliõpilastele julgus ja oskus olemasolevate raamistike valimiseks ja kasutamiseks ning enese loodud vahendite süstematiseerimiseks. Saavutada kogemus mõne levinuma raamistiku kasutamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebiraamistike võimalused ja näited. Adobe Flex interaktiivsete veebilehtede loomisel. Javaskripti raamistikud Yahoo User Interface, Dojo, JQuery. Javaskripti ja veebiserveri vaheline andmevahetus, XMLHTTPRequest. Google Javaskripti APId. PHP lehestike kujundamine mallide abil, Smarty. ASP.NET koos AJAX.NETiga. Omapoolsete komponentide lisamine raamistikesse. Kasutajaliidese ja koodi eraldamise vahendid. Muude hetkel populaarsete raamistike tutvustus. Valmissüsteemide täiendamine ja kohtandamine. Kursuse käigus tuleb igal osalejal tutvustada teistele mõnd raamistikku või selle eriomadust.
Iseseisev töö
Kursuse käigus tuleb igal osalejal tutvustada teistele mõnd raamistikku või selle eriomadust.
Õppeaine õpiväljundid
Kursusel osalenu:
Mõistab kasutada levinumate veebiraamistike võimalusi oma veebirakenduste koostamisel;
Tunneb raamistike võimalusi ja piiranguid;
Suudab otsustada, milliseid komponente on mõistlik ise programmeerida, millistel juhtudel on kergemini lootust kasutada varemvalminud lõike.
Hindamismeetodid
Arvestus. Igal õppuril tuleb koostada üht raamistikku või selle võimalust tutvustav materjal/näidete kogu ning selle abil kaaslastele läbi viia õppetund. Lisaks tuleb tervikuks viimistleda kaks õppimise käigus alustatud näidet. Semestri lõpul koostada klassis arvestustöö ning osaleda teooriaseminaril.
Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Õpitavate raamistike värsketele materjalidele viitab õppejõud kursuse käigus.
Asenduskirjandus
Kiiresti arenevate uute raamistike tõttu on vaid asenduskirjanduse alusel kursuse läbimine raskendatud.