E-turundus (IFI6055.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6055.DT
vana ainekood
IFI6055
Õppeaine nimetus eesti k
E-turundus
Õppeaine nimetus inglise k
E-marketing
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on aidata seostada turundust ja infotehnoloogiat ning luua eeldused, et õppija oleks võimeline töötama ametikohtadel, mis nõuavad kokkupuudet organisatsiooni turundus ja kommunikatsioonifunktsioonidega või osalemist nendes. Õppeaine pakub õppijale tuge saamaks aru, milline on turunduse funktsioon kaasaegses organisatsioonis ning kuidas peaks infotehnoloogia abistama organisatsiooni turundust. Õppeaine loob eeldused, et aine läbinu suudab valida ja rakendada iseseisvalt sobivaid e-turunduse tööriistu, analüüsida meetmete kasulikkust ja vajadusel neid modifitseerida.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines käigus saadakse lühiülevaade turunduse ajaloost ja enamkasutatavatest terminitest: 4P, Klient, Segment, Turg.
Õppeaine käigus antakse ülevaade internetituru potentsiaalist ja hetkeolukorrast.
Internetiturunduse eripärade esiletoomine ja tutvumine põhimõistet ja põhiliste internetiturunduse võtetega: SEO, SEM, uudiskiri, koduleht, sotsiaalne meedia, podcast, rss, m-marketing, affiliate-marketing.
Tutvutakse interneti reklaamis tööpõhimõtetega ja põhiliste mõistetega: CTR, CPM
Internetiturunduse meetmete kasulikkuse analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab koostada internetiturunduse kava;
Oskab loodud kava ellu viia;
Saab aru internetiturunduses käsitletavatest terminitest ja teab nende rakendamise tingimusi ja oskab neid vajadusel ellu viia.

Õppejõud
Mihkel Mikkelsaar
space