Objektorienteeritud veebirakendused (IFI6091.DT)
Õppeaine kood
IFI6091.DT
vana ainekood
IFI6091
Õppeaine nimetus eesti k
Objektorienteeritud veebirakendused
Õppeaine nimetus inglise k
Object-oriented Web Applications
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teoreetilise tausta ning kogemuste kujunemisele, mis on vajalikud keerukamate struktureeritud veebirakenduste loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Objektorienteerituse põhimõisted – klass, objekt, juurdepääsupiiritlejad, staatilised ning isendiga seotud väljad ja meetodid. Klassi loomine ning selle eksemplaride kasutamine serveripoolse veebirakenduse ülesehituse kapseldamiseks ja süstematiseerimiseks. Veebirakenduse klassi- ja objektistruktuuri kavandamine. Objekti kujundusväljundi ning andmevahetuse korraldamine lehemallide abil. Objekti andmete lugemine andmebaasist ning seisundi talletamine sinna. Objektistruktuuri genereerimine baasi andmete põhjal. Alamklasside kasutamine mitut tüüpi objektide soovitava käitumise saavutamiseks. Andmesalvestusmoodused alamklasside kasutamise korral. Klasside testimine unit-testide abil. Kasutajaliidese testimine Watir-raamistikuga. Javaskripti objektorienteerituse eripärad, isendite kasutamine prototüüpidena. Objektide loomine veebilehitsejas, nende abil suhteliselt iseseisvana toimivate leheküljekomponentide tekitamine. Andmevahetus serveri ja kliendi vahel – nii traditsioonilisel kui asünkroonsel kujul. XMLi ja JSONi kasutamine. Mõne olemasoleva objektorienteeritud veebirakenduse analüüs.
Iseseisev töö
Iseseisvateks töödeks on tunnis tutvustatud lahenduste viimistlemine töökorras tervikuteks.

Õppeaine õpiväljundid
Õppija tunneb veebirakenduse struktureerimise võimalusi, oskab nende sobivust ja ligikaudset töömahtu analüüsida konkreetse rakenduse loomisel.

Õppija oskab koostada objektorienteeritud tegevusloogikaga kolmekihilisi veebirakendusi, kus on eristatavad esitlus-, andmetöötlus- ning andmepöörduskiht.
Hindamismeetodid
Arvestus. Tulemus kujuneb iseseisvate tööde (5 tk), kontrolltöö ning vestlusseminari põhjal. Arvestuse kättesaamiseks peavad kõik punktid olema täidetud. Erandina vabastab kontrolltöö kõige keerukama punkti lahendamine ühest kodusest tööst.
Õppejõud
lektor Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
PHP Classes and Objects. http://www.php.net/manual/en/language.oop5.php
Andris Reinman. JavaScript edasijõudnutele. http://tahvel.info/javascript:advanced
Kasutajaliideste testid programmeerimisoskuste hindamiseks. Mait Mikkelsaar http://minitorn.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=313&name=Mait_Mikkelsaar.pdf
Asenduskirjandus
Aine on asenduskirjanduse alusel võimalik läbida vaid eraldi kokkuleppel õppejõuga.