Objektorienteeritud veebirakendused (IFI6091.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6091.DT
vana ainekood
IFI6091
Õppeaine nimetus eesti k
Objektorienteeritud veebirakendused
Õppeaine nimetus inglise k
Object-oriented Web Applications
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teoreetilise tausta ning kogemuste kujunemisele, mis on vajalikud keerukamate struktureeritud veebirakenduste loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Objektorienteerituse põhimõisted – klass, objekt, juurdepääsupiiritlejad, staatilised ning isendiga seotud väljad ja meetodid. Klassi loomine ning selle eksemplaride kasutamine serveripoolse veebirakenduse ülesehituse kapseldamiseks ja süstematiseerimiseks. Veebirakenduse klassi- ja objektistruktuuri kavandamine. Objekti kujundusväljundi ning andmevahetuse korraldamine lehemallide abil. Objekti andmete lugemine andmebaasist ning seisundi talletamine sinna. Objektistruktuuri genereerimine baasi andmete põhjal. Alamklasside kasutamine mitut tüüpi objektide soovitava käitumise saavutamiseks. Andmesalvestusmoodused alamklasside kasutamise korral. Klasside testimine unit-testide abil. Kasutajaliidese testimine Watir-raamistikuga. Javaskripti objektorienteerituse eripärad, isendite kasutamine prototüüpidena. Objektide loomine veebilehitsejas, nende abil suhteliselt iseseisvana toimivate leheküljekomponentide tekitamine. Andmevahetus serveri ja kliendi vahel – nii traditsioonilisel kui asünkroonsel kujul. XMLi ja JSONi kasutamine. Mõne olemasoleva objektorienteeritud veebirakenduse analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb veebirakenduse struktureerimise võimalusi, oskab nende sobivust ja ligikaudset töömahtu analüüsida konkreetse rakenduse loomisel;
- oskab koostada objektorienteeritud tegevusloogikaga kolmekihilisi veebirakendusi, kus on eristatavad esitlus-, andmetöötlus- ning andmepöörduskiht.
Õppejõud
lektor Jaagup Kippar
space