Tarkvaraarenduse praktika (IFI6213.DT)
Õppeaine kood
IFI6213.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaraarenduse praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Software Development Practice
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused omandatud teadmiste ja oskuste rakendamiseks tarkvaraarenduses ja meeskonnatöös;
Luua eeldused praktilise tarkvaraarenduse- ning meeskonnatöökogemuse tekkimiseks;
Luua eeldused ühe tarkvaraarendusmetoodika praktiseerimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade tarkvara elutsükli etappidest. Ülevaade tarkvaraarenduse metoodikatest. Modelleerimisel kasutatav keel UML ja selle olulisemad skeemid.
Üliõpilased moodustavad arendusmeeskonnad, kelle ülesandeks on reaalselt toimiva tarkvara või selle osa arendamine alates nõudmiste väljaselgitamisest kuni testimiseni ja tarkvara dokumentide koostamiseni. Seejuures täidab iga üliõpilane arendusprotsessis rohkem kui ühte rolli.
Iseseisev töö
Töö projektiga
Õppeaine õpiväljundid
Praktika läbinud üliõpilane:
- on omandanud kogemuse õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisel, kliendiga suhtlemisel ning meeskonnatöös;
- on suutlik osalema tarkvaraarenduse meeskonnas erinevates rollides;
- on omandanud oskused edukaks meeskonnatööks, efektiivseks kommunikatsiooniks ja töökorralduseks;
- on omandanud oskused erinevate tarkvaraarenduse tehiste loomiseks
oskab läbi viia väikesemahuline arendusprojekt
Hindamismeetodid
Aruande koostamine tehtud töö kohta. Projekti ja aruande esitlemine, kaitsmine.
Õppejõud
Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
M. Fowler. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Addison-Wesley
Materjal soovitatavast arendusmetoodikast.
Asenduskirjandus
Ei ole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.