Tarkvaraarenduse praktika (IFI6213.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6213.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaraarenduse praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Software Development Practice
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused omandatud teadmiste ja oskuste rakendamiseks tarkvaraarenduses ja meeskonnatöös;
Luua eeldused praktilise tarkvaraarenduse- ning meeskonnatöökogemuse tekkimiseks;
Luua eeldused ühe tarkvaraarendusmetoodika praktiseerimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade tarkvara elutsükli etappidest. Ülevaade tarkvaraarenduse metoodikatest. Modelleerimisel kasutatav keel UML ja selle olulisemad skeemid.
Üliõpilased moodustavad arendusmeeskonnad, kelle ülesandeks on reaalselt toimiva tarkvara või selle osa arendamine alates nõudmiste väljaselgitamisest kuni testimiseni ja tarkvara dokumentide koostamiseni. Seejuures täidab iga üliõpilane arendusprotsessis rohkem kui ühte rolli.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud kogemuse õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisel, kliendiga suhtlemisel ning meeskonnatöös;
- on suuteline osalema tarkvaraarenduse meeskonnas erinevates rollides;
- on omandanud oskused edukaks meeskonnatööks, efektiivseks kommunikatsiooniks ja töökorralduseks;
- on omandanud oskused erinevate tarkvaraarenduse tehiste loomiseks;
- oskab läbi viia väikesemahulise arendusprojekti.
Õppejõud
Inga Petuhhov
space