Riistvara I (IFI6005.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6005.DT
vana ainekood
IFI6005
Õppeaine nimetus eesti k
Riistvara I
Õppeaine nimetus inglise k
Computer Hardware I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade riistavarakomponentidest ja nende peamistest parameetritest. Tutvustada peamisi riistvaraga seotud probleeme ja nende tüüplahendusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, millised võimaldavad teha iseseisvaid otsuseid arvutite riistavara komponentide valimiseks ja nende omavahelise sobivuse hindamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arvuti, monitor, hiir, klaviatuur, printer, scanner. Protsessorid, nende tüübid, parameetrid. Mitmeprotsessorilised süsteemid, mitmetuumalised protsessorid, laiendused, tehnoloogiad. Protsessorite arhitektuur ja põlvkonnad. Käsukood. Emaplaat: laienduspesade, siinide tüübid ja parameetrid, kiibistik ja sellest tulenevad omadused, integreeritud seadmed ja liidesed. BIOS. Mälud. Graafikakaardid, võrgukaardid,
helikaardid, tv- ja raadiokaardid, muud lisakaardid, veebikaamerad, ID-kaart ja tema rakendused. Kõvakettad, failisüsteemid, CD ja DVD seadmed ning meediad. Korpuste tüübid, toitestandardid. UPS. CRT ja LCD monitorid,
multimeediaprojektorid. Klaviatuurid, hiired, joystick ja muud gamepadid. Tindiprinterid, laserprinterid, muud printerid. Scannerid, OCR - pilt ja töödeldav tekst, multifunktsionaalsed seadmed, kulutarvikud. Peamised
võrguseadmed. Traadita arvutivõrgud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab nimetada arvutite riistvara komponendid ja seadmed ja kirjeldada nende funktsioonid;
Oskab hinnata peamiste riistavara komponentide sobivust teiste komponentidega;
Mõistab riistvara teoreetilisi aluseid ja arvutisüsteemi toimimise põhimõtteid;
Teab ja tunneb peamisi riistavaraga seotud tehnoloogiaid ning nende peamiseid puuduseid.
Õppejõud
Aivar Metsaveer
Aine on eelduseks
space