Arvutigraafika (IFI6023.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6023.DT
vana ainekood
IFI6023
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutigraafika
Õppeaine nimetus inglise k
Computer Graphics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste ja oskuste kujunemisele selleks, et lahendada arvutigraafika valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Sihtgrupiks on need üliõpilased, kes on huvitatud baasteadmistest arvutigraafika valdkonnas, kuid kellel siiani selleks vajalikud teadmised ning oskused puuduvad.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arvutigraafika mõistekaart. Arvutigraafika rakendusvaldkonnad. Arvutigraafika põhimõisted ja nendevahelised seosed. Värvusõpetus, värvimudelid, disain, kompositsioon, inspiratsioon. Graafikafailide formaadid ja kasutusvaldkonnad. Vektorgraafika ja rastergraafika. Vektorgraafikale baseeruvate ülesannete püstitused ja nende lahendamine Adobe Illustrator keskkonnas. Rastergraafika valdkonna ülesannete klassid. Töö Adobe Photoshop keskkonnas. CorelPhotopaint ja CorelDraw keskkondade võimalused. Ülesande püstituseks optimaalse lahendus – strateegia/keskkonna valik, valiku kriteeriumid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb arvutigraafika mõisteid ja seaduspärasusi, oskab näha ning kirjeldada seoseid, oskab valida sobivaid väljendusvahendeid;
- suudab formuleerida ülesannete püstitusi arvutigraafika valdkonnas ja võib kavandada lahendusi/visandeid (ülesande püstitus, lahenduse kontseptsiooni välja töötamine, alternatiivid, hinnangud alternatiividele);
- on võimeline demonstreerima oma oskusi graafilise info töötluse valdkonnas püstitatud ülesannete lahendamisel (logode disain, reklaam, poster, veebilehtede disain, 3D graafika).


Õppejõud
Debora Conceição Firmino De Souza
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/23.FK)
Informaatika (IFIFB/23.DT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/00.LT)
Informaatika (IFIFB/22.DT)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/22.FK)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/21.FK)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Informaatika (IFIFB/21.DT)
Infoteadus (INITB/21.DT)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/20.FK)
Infoteadus (INITB/20.DT)
Informaatika (IFIFB/20.DT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Informaatika (IFIFB/19.DT)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/19.FK)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/19.LT)
Infoteadus (INITB/19.DT)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/18.FK)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Infoteadus (INITB/18.DT)
Informaatika (IFIFB/18.DT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/17.LT)
Infoteadus (INITB/17.DT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/17.FK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Informaatika (IFIFB/17.DT)
Infoteadus (INITB/16.DT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Informaatika (IFIFB/16.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/16.FK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Informaatika (IFIFB/15.DT)
Ristmeedia (BFRB/14.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Informaatika (IFIFB/14.DT)
Informaatika (IFIFB/13.DT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/13.YK)
Ristmeedia (BFRB/13.FK)
Informaatika (IFIFB/12.DT)
Ristmeedia (BFRB/12.FK)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Informaatika (IFIFB/11.DT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_2.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Informaatika (IFIFB/10.DT)
Turundus (AKMRB/10.YK)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) (IFIFM/10.DT)
Informaatika (IFIFB/08.DT)
Informaatika (IFIFB/07.DT)
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) (IFIFM/08.DT)
Informaatika (IFIFB/00.DT)
space