Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid)
space
Õppekava kood
IFIFM.DT
Õppekava kuraator
Peeter Normak
HTMi õppekava kood
1722
versiooni kood
IFIFM/08.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid)
Õppekava nimetus i.k.
Informatics (Multimedia and Learning Systems)
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Loodus- ja täppisteadused
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister (multimeedium ja õpisüsteemid)
Õppekava eesmärgid
- luua võimalused hüpermeediumipõhise tarkvara ja õpisisu arendaja ning rakendaja ettevalmistamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on võimeline olemasolevatele andmetele tuginedes analüüsima multimeediumi ja õpisüsteemide alaseid lahendusi ning tegema korrektseid järeldusi ja üldistusi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks
- peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma magistritöö;
Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
15.0
Erialaained
60.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space