Reklaam ja imagoloogia
space
Õppekava kood
KORMB.FK
Õppekava kuraator
Tiina Hiob
HTMi õppekava kood
1587
versiooni kood
KORMB/16.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Reklaam ja imagoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Advertising and Publicity Studies
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Õppekavarühm
Turundus ja reklaam
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused omandamaks alusteadmised sotsiaalteadustes, süvendatud teadmised reklaami ja imagoloogia erialal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- saab aru reklaami kui turunduskommunikatsiooni vahendi sotsiaalsest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
126.0
Vabaained
24.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space