Rakendustarkvara (MII6001.DT)
space
Õppeaine kood
MII6001.DT
vana ainekood
MII6001
Õppeaine nimetus eesti k
Rakendustarkvara
Õppeaine nimetus inglise k
Application Software
Õppeaine maht EAP
4.5
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada erinevate õppevaldkonna üliõpilastele suuremate tööde ülesehituse põhimõtteid. Analüüsida otstarbekust ja erinevaid võimalusi. Võrrelda Open Office ja Microsoft Office võimalusi.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Väljade käsitlemine tekstifailides. Stiilide käsitlemise erinevad võimalused. Prototüüpfailid. Graafikan lisamine tekstile. Vigaste tekstide korrastamine. Mail Merge. Andmetabelid, lameandmebaasid, Exceli näite varal. Võrdlus Calc'iga Andmebaasifunktsioonid. Risttabelid,
vahekokkuvõtted ja konsolideeritud tabelid. Konsolideeritud risttabelid. Otsingu ja viitefunktsioonid. Finantsfunktsioonid. Blanketid ja nende loomine. Andmete seosed erinevate programmide vahel. Kolmemõõtmelised
tabelid. Risttabeli loomise alused. Kokkuvõtted. Andmete organiseerimine sobivale kujule suuremate andmehulkade korral. Andmetabelite sidumine tekstidega. Keerulisemad võimalused esitlusprogrammides.

Kasutatakse loengute ja praktikumide kombineeritud vormi. Suur osa loengutest on praktilise suunitlusega.
Kuna ülesanded on sageli mahukamad kui praktikumis läbi teha jõutakse, siis on küllaltki oluline roll i
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Oskus leida suurematele töödele otstarbekas lähenemine
- Oskus eri kategooriate funktsioonide kasutamiseks tabelarvutusprogrammides.
- Suutlikkus valida sobiv lahendus andmetabelitega ringi käimiseks
- Teadmise-d „hea esitluse” loomiseksÕppejõud
lekt. Kalle Kivi
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space