Interaktsioonidisain (IFI6207.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6207.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Interaktsioonidisain
Õppeaine nimetus inglise k
Interaction Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Mati Mõttus (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused interaktsioonidisaini oskuste arendamiseks. Toetada rühmatöö ja akadeemilise kirjutamise oskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus interaktsioonidisaini. Taustauuring. Konkurentsianalüüs. Persoonad. Stsenaariumidepõhine disain. Erinevate osapoolte kaasamine osalusdisaini protsessi. Mõistekaardid, sisukaardid ja voodiagrammid. Kasutajalood. Kasutajaliidese prototüüpimine: vahendid ja tehnikad. Paberprototüüpide koostamine ja testimine. Sõrestikmudelid. Detailsed kasutajaliidese prototüübid. Kasutajaliidese raamistikud. Disainimustrid ja kasutajaliidese juhised. Kasutatavuse hindamise meetodid. Disainiuuringu tulemuste esitamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valib sobivad meetodid erinevate osapoolte kaasamiseks disainiprotsessi;
- hindab kriitiliselt olemasolevaid rakendusi;
- koostab persoonasid, stsenaariume ja kasutajalugusid;
- valmistab ja testib paberprototüüpe ning detailseid kasutajaliidese prototüüpe;
- esitleb disainiuuringu tulemusi nii suuliselt kui kirjalikult.
Õppejõud
Mati Mõttus
space