Interaktsioonidisain (IFI6207.DT)
Õppeaine kood
IFI6207.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Interaktsioonidisain
Õppeaine nimetus inglise k
Interaction Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused interaktsioonidisaini oskuste arendamiseks. Toetada rühmatöö ja akadeemilise kirjutamise oskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus interaktsioonidisaini. Taustauuring. Konkurentsianalüüs. Persoonad. Stsenaariumidepõhine disain. Erinevate osapoolte kaasamine osalusdisaini protsessi. Mõistekaardid, sisukaardid ja voodiagrammid. Kasutajalood. Kasutajaliidese prototüüpimine: vahendid ja tehnikad. Paberprototüüpide koostamine ja testimine. Sõrestikmudelid. Detailsed kasutajaliidese prototüübid. Kasutajaliidese raamistikud. Disainimustrid ja kasutajaliidese juhised. Kasutatavuse hindamise meetodid. Disainiuuringu tulemuste esitamine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö on korraldatud disainiprojektina, mille raames üliõpilased koostavad väikestes rühmades ühe rakenduse kontseptuaalse disaini ja prototüübi. Iga üliõpilane kirjutab aruande ühe disainiprotsessi etapi kohta.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbinud üliõpilane:
- valib sobivad meetodid erinevate osapoolte kaasamiseks disainiprotsessi;
- hindab kriitiliselt olemasolevaid rakendusi;
- koostab persoonasid, stsenaariume ja kasutajalugusid;
- valmistab ja testib paberprototüüpe ning detailseid kasutajaliidese prototüüpe;
- esitleb disainiuuringu tulemusi nii suuliselt kui kirjalikult.
Hindamismeetodid
Eksamihinne põhineb disainiprojekti tulemustel ja kirjalikul aruandel.
Õppejõud
Mati Mõttus
Asenduskirjandus
Preece, J., Rogers, I., & Sharp, H. (2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Löwgren, J., & Stolterman, E. (2007). Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology. Cambridge, MA: The MIT Press.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D, & Noessel, C. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc.

Brown, D. M. (2010). Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning. Berkeley, CA: New Riders.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley.

Snyder, C. (2003). Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Krug, S. (2010). Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems. Berkeley, CA: New Riders.

Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.