Programmeerimise põhikursus (IFI6069.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6069.DT
vana ainekood
IFI6069
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise põhikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Course in Programming
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda põhioskused rakendusprogrammide koostamiseks. Õpitakse kavandama ja koostama programme nii eraldi kui grupina ning kasutama abimaterjale. Kursus annab aluse, mille külge on võimalik kinnitada programmeerimise valikkursustel saadavad oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Java programmide ülesehitus. Massiivid, listid, alamprogrammid. Kirjeldava statistika lahenduste programmeerimine.
Objektorienteeritud programmeerimine. Graafika, sündmused, animatsioon, mudelite koostamine. Liht- ja struktuurandmetüübid, vood, failid. Erindid. Võrguprogrammid, lõimed. Rakendid. Programmeerimiskõlbuliku mudeli koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb Java objektorienteeritud rakendusprogrammide tööpõhimõtteid ning koostamise võimalusi;
- oskab luua objekte, meetodeid, klasse (sealhulgas abstraktseid), alamklasse, liideseid;
- tunneb graafikakomponente ning oskab luua graafilise kasutajaliidese, kasutada kuulareid sündmuste töötlemiseks, animatsioone, võrgulahendusi;
- oskab koostada keskmise keerukusega rakendusi nii üksinda kui grupina.
Õppejõud
Jaagup Kippar
space