Andmebaasi võrguliidesed (IFI6052.DT)
Õppeaine kood
IFI6052.DT
vana ainekood
IFI6052
Õppeaine nimetus eesti k
Andmebaasi võrguliidesed
Õppeaine nimetus inglise k
Interface Development for Database
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada teoreetilise ülevaate ning põhioskuste saamist ORACLE andmebaasidest ning SQL-i käskudest. Tutvustada võimalusi java liideste konstrueerimiseks tarkvara JDeveloper abil ning luua võimalusi praktiliste kogemuste saamiseks sellel alal. Luua eeldused iseseisvaks toimetulekuks liideste moodustamisel, kasutades JDBC ja ADF vahendeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmemudelid. Relatsiooniliste andmebaaside põhimõisted. Oracle Internetikeskkond. SQLi käsud. PL/SQLi keskkond. SQLi aluskonstruktsioonide kasutamine. Andmebaasid ning Java. JDeveloper’i kasutamine kasutajaliideste loomiseks. Swing/AWT ning valmiskomponentide kasutamine. Oracle JDBC draiverid. Java JDBC API võimalused. SQL-i kasutamine andmebaasipöördusteks kasutajaliidese abil. ADF desktop’i rakenduste loomine, ADF Swing. ADF veebipõhiste rakenduste loomine, JSP/JSF.
Iseseisev töö
Kursuse raames on ette nähtud iseseisev kodutöö. Kodutöö on seotud java kasutajaliideste loomisega ning JDBC kasutamisega.
Õppeaine õpiväljundid
Oskab luua Oracle andmebaase tabelite ja vaadete tasemel, omab teadmisi andmebaasi administreerimise võimalustest. Oskab kasutada SQL-i päringuid. Moodustab kasutajaliideseid andmebaasi andmete visualiseerimiseks ning juhtimiseks, kasutades JDBC ja ADF vahendeid.
Hindamismeetodid
Eksam.
Igal üliõpilasel tuleb teha aine sooritamiseks eksam, millele pääsemise eelduseks on kaitstud kodutöö, positiivne tulemus kontrolltöös ning esitatud 75% harjutustest.
Õppejõud
dotsent Erika Matsak
Kohustuslik kirjandus
Loengumaterjalid: http://www.tlu.ee/~matsak/oracle/.
Asenduskirjandus
A. Roy-Faderman , P. Koletzke, P. Dorsey. Oracle JDeveloper 10g Handbook; Loengumaterjalid: http://www.tlu.ee/~matsak/oracle/.