Andmebaasi võrguliidesed (IFI6052.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6052.DT
vana ainekood
IFI6052
Õppeaine nimetus eesti k
Andmebaasi võrguliidesed
Õppeaine nimetus inglise k
Interface Development for Database
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada teoreetilise ülevaate ning põhioskuste saamist ORACLE andmebaasidest ning SQL-i käskudest. Tutvustada võimalusi java liideste konstrueerimiseks tarkvara JDeveloper abil ning luua võimalusi praktiliste kogemuste saamiseks sellel alal. Luua eeldused iseseisvaks toimetulekuks liideste moodustamisel, kasutades JDBC ja ADF vahendeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmemudelid. Relatsiooniliste andmebaaside põhimõisted. Oracle Internetikeskkond. SQLi käsud. PL/SQLi keskkond. SQLi aluskonstruktsioonide kasutamine. Andmebaasid ning Java. JDeveloper’i kasutamine kasutajaliideste loomiseks. Swing/AWT ning valmiskomponentide kasutamine. Oracle JDBC draiverid. Java JDBC API võimalused. SQL-i kasutamine andmebaasipöördusteks kasutajaliidese abil. ADF desktop’i rakenduste loomine, ADF Swing. ADF veebipõhiste rakenduste loomine, JSP/JSF.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab luua Oracle andmebaase tabelite ja vaadete tasemel, omab teadmisi andmebaasi administreerimise võimalustest. Oskab kasutada SQL-i päringuid. Moodustab kasutajaliideseid andmebaasi andmete visualiseerimiseks ning juhtimiseks, kasutades JDBC ja ADF vahendeid.
Õppejõud
dotsent Erika Matsak
space